Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά τη DHI

Μετά τη DHI

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά τη DHI

Μετά τη DHI

  • Vladimir Cvekovic, μοντέλο

  • 1.430 μοσχεύματα (3.415 τρίχες) προστέθηκαν

Βαθμίδα NW 2