Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά τη DHI

Μετά τη DHI

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά τη DHI

Μετά τη DHI

  • Βασίλης Σαγιάκος

  • 41 ετών άνδρας

  • Προστέθηκαν 1.103 μοσχεύματα (2.292 τρίχες)

Βαθμίδα NW 2