Πριν την DHI

Πριν

Μετά την DHI

Μετά την DHI

Κατεύθυνση

Κατεύθυνση

  • Από το τριχωτό της κεφαλής στο στήθος

During The Session
Κατά την συνεδρία