Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά

Μετά

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά

Μετά

  • Simon Withington

  • 37 ετών άνδρας ασθενής

  • 1.539 μοσχεύματα (3.435 τρίχες) προστέθηκαν

Βαθμίδα NW 3