Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

After 6 months

After 6 months

  • Δρ. Rob Barned

  • 59 ετών άνδρας

  • 1.834 μοσχεύματα (4.271 τρίχες) προστέθηκαν

Βαθμίδα NW 5
Αμέσως μετά τη συνεδρία
Αμέσως μετά τη συνεδρία