Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά τη DHI

Μετά από 9 μήνες

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά τη DHI

Μετά από 9 μήνες

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά τη DHI

Μετά από 9 μήνες

Mετά τη DHI

Μετά από 9 μήνες

  • Εμφυτεύτηκαν  6.000 τρίχες

NW Class 4