Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 12 μήνες

Μετά από 12 μήνες

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 12 μήνες

Μετά από 12 μήνες

  • Προστέθηκαν 1.298 μοσχεύματα (2.704 τρίχες)

NW Class 3
Αμέσως μετά τη συνεδρία
Αμέσως μετά τη συνεδρία
Αμέσως μετά τη συνεδρία
Αμέσως μετά τη συνεδρία
Αμέσως μετά τη συνεδρία
Αμέσως μετά τη συνεδρία