Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά τη DHI

Μετά τη DHI

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά τη DHI

Μετά τη DHI

  • 39 ετών άνδρας

  • Προστέθηκαν 842 μοσχεύματα (1.994 τρίχες)

NW Class 2