Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 18 μήνες

Μετά από 18 μήνες

Μετά από 18 μήνες

Μετά από 18 μήνες

  • 734 μοσχεύματα (1.393 τρίχες) προστέθηκαν

NW Class 2
Αμέσως μετά τη συνεδρία
Αμέσως μετά τη συνεδρία