Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 8 μήνες

Μετά από 8 μήνες

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 12 μήνες

Μετά από 12 μήνες

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 12 μήνες

Μετά από 12 μήνες

  • Προστέθηκαν 2.173 μοσχεύματα (4.936 τρίχες)

NW Class 4
Αμέσως μετά τη συνεδρία
Αμέσως μετά τη συνεδρία