Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά τη DHI

Μετά τη DHI

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά τη DHI

Μετά τη DHI

Μετά τη DHI

Μετά τη DHI

  • Προστέθηκαν 2.434 μοσχεύματα (5.465 τρίχες)

NW Class 3
Αμέσως μετά τη συνεδρία
Αμέσως μετά τη συνεδρία