Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 6 μήνες

Μετά από 6 μήνες

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 6 μήνες

Μετά από 6 μήνες

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 7 μήνες

Μετά από 7 μήνες

  • Προστέθηκαν 851 μοσχεύματα (1.876 τρίχες)

NW Class 2