Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά τη DHI

Μετά τη DHI

  • Προστέθηκαν 1.100 μοσχεύματα (2.230 τρίχες)

NW Class 2