Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

6 μήνες μετά

6 μήνες μετά

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

6 μήνες μετά

6 μήνες μετά

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

6 μήνες μετά

6 μήνες μετά

6 μήνες μετά

6 μήνες μετά

  • Προστέθηκαν 934 μοσχεύματα (1.895 τρίχες)

NW Class 2
Αμέσως μετά την συνεδρία

Αμέσως μετά την συνεδρία