Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 9 μήνες

Μετά από 9 μήνες

Μετά από 12 μήνες

Μετά από 12 μήνες

  • 33 ετών άνδρας ασθενής

  • 1.018 μοσχεύματα (2.040 τρίχες) προστέθηκαν

NW Class 3