Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά τη DHI

Μετά τη DHI

  • Προστέθηκαν 2.337 μοσχεύματα (4.677 τρίχες)

NW Class 3