Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 12 μήνες

Μετά από 12 μήνες

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

After 9 months

After 9 months

  • 31 ετών άνδρας ασθενής

  • 1.585 μοσχεύματα (3,324 τρίχες) προστέθηκαν

Βαθμίδα NW 4
Αμέσως μετά τη συνεδρία
Αμέσως μετά τη συνεδρία