Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 12 μήνες

Μετά από 12 μήνες

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 6 μήνες

Μετά από 6 μήνες

Μετά από 6 μήνες

Μετά από 6 μήνες

  • Mark Smith

  • 36 ετών άνδρας ασθενής

  • 4.120 μοσχεύματα (8.348 τρίχες) προστέθηκαν

Βαθμίδα NW 4
Αμέσως μετά τη συνεδρία
Αμέσως μετά τη συνεδρία