Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά από 7 μήνες

Μετά από 7 μήνες

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά τη DHI

Μετά τη DHI

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά τη DHI

Μετά τη DHI

  • Κώστας Τόμπρος

  • 36 ετών

  • Προστέθηκαν 1.400 μοσχεύματα (3.298 τρίχες)

NW Class 2