Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά τη DHI

Μετά τη DHI

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά τη DHI

Μετά τη DHI

Πριν τη DHI

Πριν τη DHI

Μετά τη DHI

Μετά τη DHI

  • John Storlid

  • 1.492 μοσχεύματα (3.086 τρίχες) προστέθηκαν

Βαθμίδα NW 4