Πριν τη DHI

Πριν

Μετά την DHI

Μετά την DHI

Πριν τη DHI

Πριν

Μετά την DHI

Μετά την DHI

Πριν τη DHI

Πριν

Μετά την DHI

Μετά την DHI

Πριν τη DHI

Πριν

Μετά την DHI

Μετά την DHI

Δότρια περιοχή (Γένια) αμέσως μετά την εξαγωγή

Δότρια περιοχή (Γένια) αμέσως  μετά την εξαγωγή

Δότρια περιοχή (Γένια) αμέσως μετά την εξαγωγή

Δότρια περιοχή (Γένια) αμέσως  μετά την εξαγωγή

Δότρια περιοχή (Γένια) 1 μήνα μετά

Δότρια περιοχή (Γένια) 1 μήνα μετά

  • 39 ετών άνδρας

  • Προστέθηκαν 4.487 μοσχεύματα από το κεφάλι και 1.730 από το σώμα και τα γένια, συνολικά 6.217 μοσχεύματα (12.230 τρίχες)

  • DirectMPG

Βαθμίδα NW 6
MPG - Κοντινό πλάνο

MPG – Κοντινό πλάνο