Before DHI

Before DHI

After DHI

After DHI

Before DHI

Before DHI

After DHI

After DHI

Before DHI

Before DHI

After DHI

After DHI

Before DHI

Before DHI

After DHI

After DHI

Δότρια περιοχή (Γένια) αμέσως μετά την εξαγωγή

Δότρια περιοχή (Γένια) αμέσως  μετά την εξαγωγή

Δότρια περιοχή (Γένια) αμέσως μετά την εξαγωγή

Δότρια περιοχή (Γένια) αμέσως  μετά την εξαγωγή

Δότρια περιοχή (Γένια) 1 μήνα μετά

Δότρια περιοχή (Γένια) 1 μήνα μετά

  • 39 year old man

  • 6,217 hair follicles(12,230 hairs) implanted
    4,487 hair follicles from head
    1,730 hair follicles from beard and body hair

  • DirectMPG

Βαθμίδα NW 6
MPG - Close up

MPG – Close up