Πριν την DHI

Πριν την DHI

Μετά από 10 ημέρες

Μετά από 10 ημέρες

  • 33 ετών γυναίκα ασθενής

  • 575 μοσχεύματα (822 τρίχες) προστέθηκαν

Αμέσως μετά τη συνεδρία
Αμέσως μετά τη συνεδρία