Πριν την DHI

Πριν

Μετά από 8 μήνες

Μετά από 8 μήνες

  • Αποκατάσταση εφηβαίου

  • Προστέθηκαν 704 μοσχεύματα (1.420 τρίχες)

Κατά την συνεδρία
Κατά την συνεδρία
Αμέσως μετά την συνεδρία
Αμέσως μετά την συνεδρία