Πριν την DHI

Πριν την DHI

Μετά από 6 μήνες

Μετά από 6 μήνες

Πριν την DHI

Πριν την DHI

Μετά από 6 μήνες

Μετά από 6 μήνες

Πριν την DHI

Πριν την DHI

Μετά από 6 μήνες

Μετά από 6 μήνες

Πριν την DHI

Πριν την DHI

Μετά από 6 μήνες

Μετά από 6 μήνες

  • Έφη Κανδυλιώτη
  • 35 ετών γυναίκα
  • Προστέθηκαν 807 μοσχεύματα (1804 τρίχες)
Αμέσως μετά τη συνεδρία
Αμέσως μετά τη συνεδρία