Μεταμόσχευση μαλλιών – 6.217 μοσχεύματα από το κεφάλι, το σώμα και τα γένια + DirectMPG

Πριν Μετά την DHI Πριν Μετά την DHI Πριν Μετά την DHI Πριν Μετά την DHI Δότρια περιοχή (Γένια) αμέσως  μετά την εξαγωγή Δότρια περιοχή (Γένια) αμέσως  μετά την εξαγωγή Δότρια περιοχή (Γένια) 1 μήνα μετά 39 ετών άνδρας Προστέθηκαν 4.487 μοσχεύματα από το κεφάλι και 1.730 από το σώμα και τα γένια, συνολικά 6.217 μοσχεύματα…