Μεταμόσχευση μαλλιών – 838 μοσχεύματα

Πριν τη DHI Μετά από 18 μήνες Πριν τη DHI Μετά από 18 μήνες Πριν τη DHI Μετά από 18 μήνες 33 ετών άνδρας Προστέθηκαν 838 μοσχεύματα (1,868 τρίχες) NW Class 2 Αμέσως μετά τη συνεδρία