Έφη Κανδυλιώτη – 807 μοσχεύματα

Πριν την DHI Μετά από 6 μήνες Πριν την DHI Μετά από 6 μήνες Πριν την DHI Μετά από 6 μήνες Πριν την DHI Μετά από 6 μήνες Έφη Κανδυλιώτη 35 ετών γυναίκα Προστέθηκαν 807 μοσχεύματα (1804 τρίχες) Αμέσως μετά τη συνεδρία